Gợi ý các đề tài Kế toán dành cho khóa luận – báo cáo tốt nghiệp

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, khóa luận Dichvuthuctap.com đã làm

 1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 2. Kế toán vốn bằng tiền.
 3. Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 4. Kế toán TSCĐ.
 5. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 7. Kế toán mua bán hàng hóa
 8. Kế toán hàng tồn kho
 9. Kế toán thuế GTGT
 10. Kế toán thuế TNDN
 11. Kế toán thuế TNCN
 12. Kế toán tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh
 13. Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
 14. Kế Toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh
 15. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 16. Kế toán quản trị chi phí
 17. Kế toán quản trị hàng tồn kho
 18. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
 19. Lập và phân tích báo cáo tài chính

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các đề tài dành cho báo cáo tốt nghiệp, khóa luận sau:

STT Nhóm các đề tài Tên đề tài của các thầy cô
1 Kế toán vật tư Kế toán vật tư tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, cong cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty…
3 Kế toán hàng tồn Kế toán hàng tốn kho tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
4 Kế toán tài sản cố định Tổ chức hạch toán tài sản cố định và phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định tại Công ty …
5 Kế toán tiền lương Kế toán tiền lương tại Công ty …- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị…
7 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao công tác quản trị chi phí tại đơn vị…
8 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chi phí thời kỳ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
9 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty…
10 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tài Công ty…
12 Kế toán nợ phải trả, nợ phải trả Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại….
13 Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán
14 Kế toán vốn bằng tiền Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty….
15 Kế toán nguồn vốn và nợ phải trả Kế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty…
16 Hoàn thiện công tác t quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ tại Công ty…
17 Tổ chức công tác kế toán Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty..
18 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
19 Lập và phân tích  báo cáo tài chính Tổ chức lập và phân tích  báo cáo tài chính
20 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước Tình thình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
21 Hoàn thiện công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp tại doanh nghiệp…
22 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty….
23 Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty….
24 Phân tích hoạt động kinh doanh Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty…
25 Phân tích giá thành sản phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp…
26 Kế toán quản trị Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Công ty..
27 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty…và ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
28
29 Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XUẤT NHẬP KHẨU  hàng hóa và thanh toán tại Công ty…
30 Kế toán nguồn kinh phí và quỹ Hoàn thiện công tác kế toán nguonf kinh phí và chi phí hoạt động thường xuyên tại đơn vị…
31 Kế toán thu chi Hoàn thiện tổ chức hạch toán các khoản thu chi tại đơn vị Hành chính sự nghiệp
32 Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị (hành chính sự nghiệp)..
33 Kiểm toán tài chính Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán…
34 Hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán…. thực hiện
35 Hoàn thiện quy trình kiểm toán mua hàng và thanh toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán … thực hiện
36 Kiểm toán tài chính Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
37 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền trong  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty … thực hiện

Đề tài kế toán chi phí:

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp dệt X.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
  thực tế tại Doanh nghiệp xây dựng Z.
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
  thực tế – tự xây lắp – tại Doanh nghiệp Điện lực
 • Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất Y.

Đề tài kế toán quản trị :

 • Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Lập dự toán ngân sách tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích điểm hòa vốn tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại I&A.
 • Định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp sản xuất A.
[SSB]

Về Dịch Vụ Thực Tập
---

Làm Báo Cáo Thực Tập Trọn Gói

Nếu bạn không có nhiều thời gian để làm báo cáo thực tập, khóa luận. Hãy để Dịch Vụ Thực Tập hỗ trợ bạn vượt qua kì thực tập này dễ dàng hơn nhé

Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập

Nếu bạn đang cần xin dấu mộc xác nhận thực tập. Hãy để Dịch Vụ Thực Tập giúp bạn. Với nhiều công ty nhiều ngành nghề, Dịch Vụ Thực Tập là một sự lựa chọn hoàn hảo

Khách hàng chia sẻ

Khách hàng chia sẻ cảm nhận về Dichvuthuctap.com sau khi đăng ký làm bài

Giới thiệu

Dịch vụ thực tập là gì? Đóng vai trò như thế nào? Tại sao bạn nên chọn Dichvuthuctap.com

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất
- Tất cả các thông tin đều được bảo mật
- * là bắt buộc

guest
0 bình luận
Inline Feedbacks
View all comments