BLOG - Dịch Vụ Thực Tập

CHIÊU TRÒ BÁN HÀNG

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING MÔN HỌC: ĐỀ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANHHÌNH THỨC: CASE STUDYMÃ CASE: 17B.QTKD.031 NỘI DUNG CASE STUDY: CHIÊU TRÒ BÁN HÀNG Trên thị trường Việt Nam, một số sản phẩm được nổi  tiếng,  nhiều người biết đến do gắn liền với thương hiệu địa …

CHIÊU TRÒ BÁN HÀNG Xem thêm »

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM PHƯƠNG

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING MÔN HỌC: ĐỀ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANHHÌNH THỨC: CASE STUDYMÃ CASE: 17B.QTKD.028 NỘI DUNG CASE STUDY: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM PHƯƠNG DNTN Nam Phương cũng nằm trong làng nghề Bát Tràng. Doanh nghiệp này hạn chế về mặt tài chính, không có …

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM PHƯƠNG Xem thêm »

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ