Hướng dẫn viết đề cương chi tiết cho Báo cáo thực tập

A. MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP 1

1. Mẫu cấu trúc hoàn chỉnh của báo cáo thực tập

Hình thức trình bày cho mẫu  đề cương chi tiết của Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:

 1. Trang bìa (theo mẫu tùy trường)
 2. Trang phụ bìa (theo mẫu tùy trường)
 3. Lời Cảm ơn
 4. Nhận xét của Đơn vị Thực tập
 5. Nhận xét của GV Hướng dẫn
  • Nhật ký thực tập (Có hoặc không Tùy theo yêu cầu mỗi trường)
 6. Lời Mở đầu
 7. Mục Lục
 8. Danh mục các từ viết tắt
 9. Danh mục các bảng biểu
 10.  Danh mục các hình vẽ
 11.  Nội dung báo cáo thực tập (xem phần bố cục)
 12. Các chương
 13. Kết Luận
 14. Danh mục Tài liệu tham khảo
 15. Phần Phụ Lục

2. Bố cục của Báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • Quá trình hình thành và phát triển công ty
 • Chức năng nhiệm vụ/Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Cơ cấu tổ chức/Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG

 • Thực trạng vấn đề của công ty đang gặp phải/ vấn đề đang nghiên cứu
 • Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của quy trình

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

 • Các giải pháp/ kiến nghị cho công ty
 • Các giải pháp/ kiến nghị cho nhà nước

KẾT LUẬN


B. MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP 2

1. Bố cục bài báo cáo tốt nghiệp 

1. Trang bìa
2. Trang phụ bìa
3. Lời cảm ơn
4. Nhận xét của GVHD
5. Nhận xét của đơn vị thực tập (Ký đóng dấu mộc tròn xác nhận)
6. Mục lục
7. Danh mục từ viết tắt
8. Danh mục bảng biểu
9. Danh mục hình vẽ
10. Nội dung bài báo cáo (Theo thứ tự gồm 3 phần: Phần mở đầu; nội dung; Kết luận)

2. Bố cục nội dung bài báo cáo tốt nghiệp 

A. PHẦN MỞ ĐẦU

– Lý do nghiên cứu đề tài (Lý do chọn đề tài)
– Mục tiêu nghiên cứu đề tài
– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Phương pháp nghiên cứu đề tài
– Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
– Kết cấu của đề tài nghiên cứu

B. PHẦN NỘI DUNG (3 CHƯƠNG)

Chương 1: Giới thiệu công ty
1.1 Tổng quan về công ty
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức (Vẽ hình)
1.1.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
1.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ năm…. đến nay (Dựa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh).

Chương 2: Thực trạng của công ty từ năm….đến (Từ 2 đến 3 năm)
2.1 Thực trạng vấn đề … của công ty
2.1.2 ………….
2.1.3 ………….
2.2 Đánh giá chung về ……(Viết lại tên chương 2)
2.3.1 Điểm mạnh
2.2 2 Điểm yếu
2.2.3 Cơ hội
2.2.4 Thách thức

Chương 3: Kết luận và kiến nghị/ giải pháp
3.1 Định hướng hoạt động của công ty….từ năm…đến….
3.2 Kết luận/ Giải pháp
3.2.1 1 Giải pháp 1
3.2.2 2 Giải pháp 2
3.2.3 3 Giải pháp 3

KẾT LUẬN
Phụ lục (nếu có)
Tài liệu tham khảo


Thông thường, báo cáo tốt nghiệp sẽ không có Cở sở lý luận (phần lý thuyết) nhưng đôi với một số trường các bài cáo tốt nghiệp sẽ bắt buộc có phần cơ sở lý luận nhưng một bài luận văn

Đông Hà

(Support at Dichvuthuctap)

Đã từng là một người sinh viên, nên chúng tôi hiểu được những cảm giác của bạn, những điều bạn đang lo lắng. Hãy để chúng tôi giúp bạn vượt qua kì thực tập trở ngại này bằng sự cam kết 100% an toàn, nhanh chóng & tiện lợi

Để lại bình luận

avatar
GỌI TƯ VẤN
0936158578
FB MESSENGER ZALO VIBER GMAIL CHAT TRỰC TUYẾN ĐỂ LẠI THÔNG TIN
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
hỗ trợ khách hàng
LIÊN HỆ